Gedragsregels toegang Vragenderveen en bufferzone


Er is maar één manier om het Vragenderveen te verkennen en dat is: wandelen! Echter in het veen uitsluitend onder begeleiding van een gids. Het terrein kan erg drassig zijn, de vele paden maken het gebied toegankelijk. Ook zijn er twee gemarkeerde wandelroutes en een wandelroute die gedeeltelijk door de bufferzone loopt.

De wandelroutes
De twee gemarkeerde wandelroutes in het Vragenderveen zijn uitgezet met gekleurde paaltjes. Het “Pleiterpad” is aangegeven met groene paaltjes en is 2,5 kilometer. Wandelroute “de bufferzone” is aangegeven met blauwe paaltjes en heeft een lengte van 1,5 km. De wandelroute die gedeeltelijk door de bufferzone loopt is het Schaddenpad en is ongeveer 14,2 kilometer lang. Deze is aangegeven door paaltjes met een rode kop en groene pijlen en loopt in en rondom het veengebied. De wandelpaden in het Vragenderveen zijn natuurpaden. Dit betekent dat ze niet verhard zijn en in natte periodes mogelijk modderig. Het is daarom aan te raden om stevige wandelschoenen te dragen of laarzen.

De gedragsregels
 • Het natuurgebied (veen en bufferzone) is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
 • Het veen mag alleen betreden worden onder leiding van gidsen van de SMVV.
 • Honden zijn verboden, zowel in het veen als in de bufferzone.
 • Vuur en roken zijn ten strengste verboden.
 • Laat geen afval achter.
 • Maak geen onnodig lawaai. Houd hier extra rekening mee in het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 juli. Kortom: praten mag, maar schreeuwen niet!
 • Respecteer de natuur: plant en dier.
 • Blijf op de paden.
 • Kinderen worden van harte uitgenodigd om onder leiding van leerkrachten een bezoek aan de bufferzone te brengen en voor een excursie in het veen onder een deskundige leiding (gids).
 • Van de school wordt verwacht vooraf afspraken te maken met de SMVV over een afbakening van het te bezoeken gebied.
 • Ten slotte wijzen wij u erop dat het verblijf in en rond het Vragenderveen en bufferzone te allen tijde voor eigen risico is.