Kijk eens op: http://avn.geo.uu.nl/index14.html

Dinoloket, data en informatie over de ondergrond van Nederland.
http://www.dinoloket.nl/ 

Kijk eens omlaag, een website in opbouw met erg veel informatie over de ijstijden en zwerfstenen.
http://www.kijkeensomlaag.nl