Agrarisch natuurbeheer


De Stichting Marke Vragender Veen heeft enkele werkgroepen in het leven geroepen die zich met de verschillende werkzaamheden bezighouden.
Zo zijn er de werkgroepen: 

• De werkgroep Het Veen
• De Tweede Tak

     
Daarin zijn in totaal meer dan dertig vrijwilligers actief.Flora van het hoogveen: zonnedauw, witte snavelbies en dopheide