De Stichting Marke Vragender Veen is een van de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisaties van Nederland. 

Onder het motto: ‘Natuurbeheer in boerenhanden’
worden maatregelen uitgevoerd in het belang van een gezond veengebied. Voor zover mogelijk wordt het werk verricht door agrariërs uit de buurt die zich daarvoor hebben aangemeld. Inmiddels worden er ook tal van werkzaamheden buiten het veen verricht.In het kader van het herstelplan werden in het jaar 2000 damwanden geplaatst.