‘t Griezeveldpad


Wandelroute ‘t Griezeveldpad kunt u GRATIS downloaden. Op pagina 2 van de pdf file vindt u een uitgebreide plattegrond waarmee de route gemakkelijk gewandeld kan worden. Veel wandelplezier.

Download HIER wandelroute ‘t Griezeveldpad >>>

Deze wandeltocht is ruim 14 kilometer lang. U bent zeker 3,5 uur onderweg.  De route is gemarkeerd met palen met rode koppen en grijze pijltjes. De route loopt tegen de klok in en kan ook in etappes gelopen worden.

1. Start van de route op de TOP locatie “Beneman” midden in Vragender. Café Restaurant Beneman een uitspanning gehuisvest in een karakteristiek Saksisch gebouw met authentieke teksten boven de ingang in de zijgevel.2. Via “De Veurden” verlaat de wandelaar de dorpskern van Vragender en maakt hij kennis met het coulisselandschap met een hoge landschappelijke waarde dat zo karakteristiek is voor Vragender. Achterom kijkend zijn de dorpsbeeldbepalende silhouetten van de molen en de kerk te zien.
Foto: coulisselandschap met koeien3. Een fiets- en wandelpad, dat eind vorige eeuw werd aangelegd, loopt langs de “Leemputten”. Dit is een plek waar vroeger leem werd gegraven voor meerdere doeleinden, zoals vulmateriaal voor met wilgentenen gemaakte wanden van schuren. Bovendien werd het leem gebruikt voor het maken van vloeren in boerderijen en stallen.
Hier is tevens een verzameling beelden te zien, gezaagd uit eiken stammen.4. Op de Huttendijk staat een aantal boerderijen dicht op elkaar gebouwd in de “Bekkenhook”. Elke boerderij heeft zijn eigen boerderijnaam. Eind negentiende eeuw stonden er nog meer boerderijen in deze enclave maar deze zijn begin twintigste eeuw gesloopt of naar elders verplaatst. Enkele boerderijen en bijgebouwen zijn nog in nagenoeg authentieke staat.5. Verderop in de Huttendijk zien we een meer open landschap ontstaan met boerderijen die eind negentiende begin twintigste eeuw zijn gebouwd op pas ontgonnen heidevelden met rechte wegen als verbinding. Daarvoor was dit gebied een groot heideveld waar boeren voornamelijk uit de ‘Bekkenhook” hun koeien hoeden.6. Aan het eind van de Huttendijk gaat de wandelroute de spoorbaan over en komen we op het fietspad “’N Onderholt”. Het pad is aangelegd door de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Groen Goed, in 1997 opgericht door een aantal agrariërs en burgers uit Lievelde en omgeving. We bevinden ons in een opener jonger landschap ontstaan na de ruilverkaveling in de jaren tachtig van de vorige eeuw.7. Aan de Gasteveldsedijk ligt de eco-boerderij van Arink. Het bedrijf werkt biologisch en gebruikt geen kunstmest, bestrijdingsmiddelen en antibiotica. Naast graan verbouwt Arink vlinderbloemige gewassen die dienen als krachtvoer voor de eigen koeien en varkens. In de boerderijwinkel is een ruim assortiment vlees, zuivel en groenten te koop.8. Over de Scheidingsweg richting Europaweg.
De Scheidingsweg is een lange vrij rechte, maar mooie weg die voor een groot deel onverhard is. Op de Scheidingsweg bestaat de keuze uit drie verschillende vervolgroutes die elders weer bij elkaar komen. Als eerste rechtsaf over De Landewehrweg of de Scheidingsweg vervolgen of iets verderop linksaf over een pad aangegeven met “Eigen Weg” naar het Crashmuseum. Door de aanleg van de Twenteroute is de Scheidingsweg onderbroken en zullen we de Twenteroute moeten oversteken.9. In het Crashmuseum bevindt zich een permanente tentoonstelling over de Luchtoorlog 1940 – 1945 boven de Achterhoek.
Te zien zijn onderdelen, zoals vliegtuigmotoren, propellers, landingsgestellen, stukken vleugels, zuurstoftanks, cockpit-instrumenten en kleding van de bemanning. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in ons land ongeveer 6500 vliegtuigen neergestort; hiervan kwamen er circa 400 in de Achterhoek terecht. Veel van wat u in het museum ziet is sinds 1972 door vrijwilligers van het museum opgegraven, de rest komt uit particulier bezit.
AVOG (Stichting Achterhoekse Vliegtuigwrak Opgravers Groep) wil meehelpen vliegtuigwrakken te bergen en z.g. vermistenlijsten in te korten. Daardoor blijft een stuk geschiedenis van de Achterhoek bewaard.
In het museum wordt ook doorlopend de film “De Luchtoorlog herleefd” (eigen productie) vertoond. Deze film geeft een globaal overzicht van de Luchtoorlog 1940-1945 boven Europa en specifiek boven “De Achterhoek”. Bron: www.crashmuseum.nl10. Vervolgen we de route door de Twenteroute over te steken komen we in het Grieze Veld. Dit stuk van het Lievelderveld was vroeger, aan het eind van de vorige eeuw, ontgonnen bouwland in eigendom van de paters Maristen die in het nabij gelegen Huize Loreto verbleven.
De mineraalrijke bodem is er afgeschraapt en dat heeft veel gevolgen gehad voor de vegetatie. Het maaiveld bevat grindhoudend en leemarm zand. Keileem bevindt zich hier op 25 cm diepte. Het zuidelijke gedeelte is 3 meter lager dan het noordelijke deel.

Op de glooiing bevindt zich kwel en dat is te zien aan de kleine kreekjes. Sommige bevatten ijzeroxide. Te zien zijn: grote en kleine wolfsklauw, kleine zonnedauw, diverse zeggesoorten en mossen, teveel om op te noemen. Mede hierdoor heeft de associatie van gewone dopheide zich ontwikkeld en verder zijn aanwezig de volgende kensoorten: gewoon veenbies, kleine zonnedauw, kussentjes veenmos. En de klokjesgentiaan is terug. Te zien zijn verder de witte en bruine snavelbies en moeraswolfsklauw. Ook de blauwe-, pil- en zwarte zegge. Op meerdere plekken heeft zich beenbreek gevestigd. In 2004 werden er ruim 400 bloeistengels geteld, in 2005 waren dat er al bijna 700, een spectaculaire vooruitgang.11. Oude trambaan.
dit fietspad was vroeger een spoorbaan, voor de stoomtram Groenlo – Lievelde. De spoorlijn was van 1883 tot 1911 in gebruik. Sinds 1960 werd er al gefietst, maar in 1999 werd het tracé een officieel fietspad. Het fietspad wordt onderhouden door de agrarische natuurvereniging GroenGoed.12. Schuilhut Brakerweg
Deze schuilhut is van juli 1944 tot april 1945 gebruikt door onderduikers. Er verbleven de Engelse piloot Thomas Lowe, de gedeserteerde Duitse soldaten Willy Warbach en Bobby Bolasjawe en Th. en H. te Walvaart die waren opgeroepen voor de Arbeitseinsatz. De schuilhut is in oude luister hersteld door de vrijwilligers van de Vereniging Groen Goed en de stichting AVOG’s Crash Museum in Lievelde. Bron: vangroengoed.nl
 


13. Station Lichtenvoorde-Groenlo (Lievelde)
Voor reizigers met het openbaar vervoer kan de wandeling ’t Grieze Veld heel goed beginnen in Lievelde. Daar is het treinstation Lichtenvoorde – Groenlo, te bereiken vanaf Zutphen en Winterswiijk. Door aan de zuidkant van het spoor een paar honderd meter in oostelijke richting te lopen komt men op de Kloosterstraat, die een onderdeel van de wandelroute vormt.14. De uitkijktoren in de Schans (22 meter hoog) geeft u een prachtig panorama van de Oost Achterhoek met de vele dorpjes die te zien zijn tot in Duitsland toe. Ook krijgt u een prachtig beeld van de Circumvalatielinie die in de zomer van 1627 tijdens de Tachtigjarige Oorlog dienst deed als verdedigingslinie voor de troepen van Frederik Hendrik in de strijd tegen de Spanjaarden. (http://www.circumvallatielinie.nl/)

 


het uitzicht!15. Voor de aanleg van de Europaweg (Twente Route) was veel zand nodig en heeft men deze visvijver gegraven. Een prachtig stuk nieuwe natuur is ontstaan met vele bomen en planten. Er broeden veel vogels en in het water een groot assortiment aan vissen. De Lichtenvoordse hengelsportvereniging de Rietvoorn heeft het beheer van dit natuurgebied op zich genomen en voert dit met veel vrijwilligers uit.16. Op de rand van de bebouwde kom Vragender aan de Kapelweg zien we de ruïne van de Sint Jacobskapel. De laat gotische kapel is in 1444 gebouwd en in 1616 in verval geraakt nadat het godshuisje tijdens de hervormingen overging in calvinistische handen. De overwegend katholieke gemeenschap in Vragender werd verplicht elders naar de kerk te gaan. Soms werden op boerderijen door priesters heimelijk missen gelezen, maar voor kerkbezoek moesten de gelovigen naar Duitsland gaan. Net over de grens verrezen kerkjes. In 1869 kreeg de Vragender gemeenschap pas weer de mogelijkheid een kerk te bouwen en dat gebeurde op de locatie waar de huidige kerk staat.