Welkom bij de Stichting Marke Vragender Veen
 

Landelijke natuurwerkdag! Wegens CORONA gaat deze dag NIET door.Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender, tussen Lichtenvoorde en Winterswijk, ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over. 
Het Vragenderveen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen is 110 hectare groot De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan 40 hectare in eigendom en 10 hectare, die eigendom is van andere particulieren, in beheer. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al bijna zestig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, de oudste agrarische natuurbeschermingsorganisatie in Nederland.
Natuurliefhebbers die een kijkje willen komen nemen kunnen zich aanmelden voor een excursie. Zie hierboven rubriek excursies.

Met het programma Buitengewoon van Gelderlandtv werd dit filmpje uitgezonden.
 


Het Vragenderveen ligt in het Nationaal Landschap Winterswijk. Nationale Landschappen, er zijn er twintig in Nederland, het zijn gebieden met een uitzonderlijk mooi landschap. Vaak hebben zij een interessante cultuurhistorische en bijzondere recreatieve waarde. Het ligt westelijk van het Oost-Gelders plateau. Daardoor zijn er subsidies beschikbaar voor plannen die het landschap en de leefbaarheid verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om de aanleg en onderhoud van fiets- en wandelpaden, maar ook om maatregelen die de sociale samenhang en leefbaarheid versterken.

De stichting is ANBI erkend. Deze erkenning is ook voor u belangrijk als u giften wilt schenken. U kunt voor de inkomstenbelasting alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking heeft van de belastingdienst. Voor meer informatie kunt u terecht op deze site van de belastingdienst.