Bij de werkgroep Tweede tak hoort bovendien de Projectgroep Landschap Vragender (PLV). Deze groep heeft de afgelopen jaren enkele belangrijke plannen bedacht die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. De plannen zijn ontwikkeld omdat Vragender, inclusief het dorp, in het Nationaal Landschap ligt. 
Nationale Landschappen zijn gebieden met een uitzonderlijk mooi landschap. Vaak hebben zij een interessante cultuurhistorische en bijzondere recreatieve waarde. Daardoor zijn er subsidies beschikbaar voor plannen die het landschap en de leefbaarheid verbeteren.

De PLV is opgericht om plannen en ideeën uit te werken en ze uit te voeren. De provincie Gelderland heeft in september 2007 het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Winterswijk vastgesteld en subsidies beschikbaar gesteld. Het is dan ook van groot belang dat plaatselijke organisaties met plannen komen die het landschap in de breedste zin van het woord versterken. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de projecten binnen de gemeenschap breed 
worden gedragen en niet ten koste gaan van andere belangen.

De PLV is bereikbaar via emailadres plv@vragenderveen.nl

Zonnedauw is een vleesetend plantje dat op veel plaatsen in het veen is te vinden.


Gemaaid stuk in de bufferzone.