Deze bestaat uit vrijwilligers die het veen onderhouden. In het verleden een omvangrijke klus, omdat de opslag van berkenbomen moest worden verwijderd. Maar sinds er damwanden zijn aangebracht, waardoor het veen natter is geworden, gaan de berken vanzelf dood. De vrijwilligers onderhouden nu het veen door meerdere malen per jaar werkzaamheden in het gebied te verrichten. Dan zijn ook Vrienden van de stichting van de partij. In totaal heeft de stichting ongeveer 110 hectare in onderhoud.
Onder de commissie 't Veen vallen ook de gidsen. Zij verzorgen de excursies. Een belangrijk onderdeel van hun werk is bovendien het beoordelen van de druk die het veen kan hebben door het bezoek van belangstellenden.

Aanzicht in het broekbos met gele lis


Winterse aanblik