De Vereniging Agrarische Landschap Achterhoek (VALA) is een samenwerkingsverband tussen de zes agrarische natuurverenigingen in de  Achterhoek. Wij staan voor het vergroten van de biodiversiteit door middel van behoud en ontwikkeling van het Achterhoekse cultuurlandschap. Wij zetten ons in voor flora, fauna, bodem en water, samen met de agrariërs, bewoners en overige gebruikers in het landelijke gebied. VALA is een professionele organisatie voor overheden en bedrijfsleven.

https://www.de-vala.nl/vala-zoekt-nieuwe-manager

De vacature staat hier: https://www.de-vala.nl/wp-content/uploads/2019/11/Vacature-manager.pdf