Stichting Marke Vragender Veen - Aanmeldformulier


Ja, ik word donateur van de vriendenclub Stichting Marke Vragender Veen.


Door lid te worden geeft u toestemming dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken volgens onze Privacyverklaring.
 

Donateur á € 25,00 per jaar
Donateur á € 35,00 per jaar
Donateur á € per jaar (minimaal € 25,00)
Donateur voor het leven á € 250,00 eenmalig
 
Voorletters
Achternaam
Geslacht Man
Vrouw
Adres
Huisnummer
Postcode
Plaats
Geboortejaar
Telefoon
E-mail
 
Ik machtig de vriendenclub Stichting Marke Vragender Veen tot wederopzegging om mijn donatie jaarlijks af te schrijven van:
 
Ik machtig de vriendenclub Stichting Marke Vragender Veen om eenmalig € 250,00 af te schrijven van:
IBAN
N.B. U kunt uw machtiging intrekken door contact op te nemen met de penningmeester

Datum
 


Zonnedauw (Drosera rotundifolia)