Nieuws 2016 van de PLV


Bewonersbijeenkomst 23 november 2016

Op woensdag 23 november 2016 was er een drukbezochte bewonersbijeenkomst over natuur en landschap in Vragender. Tijdens de avond werd uitleg gegeven over de plannen die uitgewerkt zijn. Ook gaven Frans ter Bogt en Herman Simmelink een presentatie over het succesvolle patrijzenproject in Aalten.

De bewoners uit Vragender waren woensdagvond 23 november massaal naar de bijeenkomst gekomen waarin uitleg werd gegeven over projecten die uitgewerkt zijn in kader van het programma Natuur en Landschap van de provincie en gemeente. De projecten zijn bedoeld ter versterking van de natuur waarbij bewoners de gelegenheid wordt geboden om daarin te participeren.
De avond werd georganiseerd door Projectgroep Landschap Vragender (PLV), onderdeel van de SMVV. De projecten zijn in samenwerkingen met Vragenders Belang tot stand gekomen.
Vragenders Belang zet zich al jaren in om de herinrichting van het bomenbestand langs de heelweg voor elkaar te krijgen. Dit naar aanleiding van de zomerstorm in 2010. Samen met de gemeente en een werkgroep bestaande uit o.a. buurtbewoners hebben zij dit plan uitgewerkt en op deze avond toegelicht.
 
Een ander project is de herinrichting van het terrein van de Jacobskapel. Deze kapel is het oudste kerkgebouw van de gemeente Oost Gelre. Dit terrein kan wel een facelift gebruiken. Ook het plaatsen van schuilhutten langs wandelroutes kwam tijdens de avond aan bod. Eén schuilhut wordt geplaatst bij de leemkoel’n, voor een tweede wordt nog een locatie gezocht. Daarom werd tijdens de avond een oproep gedaan om een 2e locatie aan te dragen.
Het zwaluwenproject is afgeleid van het Beltrumse voorbeeld. Door ouderwetse elektriciteitspalen met draad te plaatsen wordt beoogd om de zwaluwen zitgelegenheid te bieden.
 
Om de pastorietuin en kerkhof meer beleefbaar te maken is het idee gepresenteerd om een wandelpad door een gedeelte van de pastorietuin en langs het kerkhof te leggen. Hierdoor kunnen inwoners van Vragender genieten van deze mooie maar bijna vergeten locatie.
 
Na de pauze gaven Frans ter Bogt en Herman Simmelink een presentatie over het succesvolle patrijzenproject in Aalten. Het patrijzenproject is succesvol door de samenwerking van o.a. grondeigenaren, jagers, vogelwerkgroep, bewoners en vele vrijwilligers. Door onrendabele hoekjes en stroken grond in te zaaien met speciale wildmengsels wordt de biotoop van de patrijs verbeterd. Niet alleen de patrijs profiteert van de biotoopverbetering ook andere dieren zoals muizen, blauwe kiekendief, fazanten, hazen, bijen en vlinders profiteren ervan.
Grondeigenaren en vrijwilligers die mee willen doen, om volgend jaar dit project in Vragender tot een succes te maken, kunnen zich aanmelden via email adres: plv@vragenderveen.nl
 

< Terug naar het nieuwsoverzicht